اولین دوره سنجش و توانمندسازی کسب‌و‌کارهای فناورانه پژوهشکده فناوری‌های همگرا دانشگاه تهران با همکاری مرکز راهبردی فناوری همگرا، صندوق نوآوری و شکوفایی و بنیاد ملی نخبگان برگزار می‌گرد. در این رویداد، استارتاپ‌های برگزیده ضمن دریافت حمایت از مرکز فناوری‌های همگرا، از گرنت تحقیق و توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی بهره‌مند خواهند شد و امکان همکاری با شرکت‌ها و شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان برای تجاری‌سازی طرح خود را خواهند داشت. استارتاپ‌هایی که در فرآیند داوری انتخاب می‌شوند، در جلسات راهبری برنامه شرکت خواهد کرد. در جریان این جلسات نیازهای هر طرح بررسی می‌شود و متناسب با آن خدمات و حمایت‌های برنامه در اختیار تیم‌ها قرار می‌گیرد. اکثر تیم‌ها در ابتدای کار خود در دوره آموزشی اعتبارسنجی محصول (پیش‌شتابدهی) شرکت می‌کنند.در کنار موارد بالا، نوپا به ارتقا فنی و بازاری محصول تیم‌‌ها کمک می‌کند و دریافت مجوزها و استانداردهای مربوطه را  تسهیل می‌کند. هویت‌بخشی به محصول و شرکت تیم‌‌ها از دیگر رسالت‌های نوپاهای فناوری‌های همگرا است که برای استارتاپ‌ها نیازی خطیر به شمار می‌رود.

جلسه توجیهی این دوره به صورت مجازی در تاریخ ۴ مردادماه سال ۱۴۰۱ سه‌شنبه ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰ برگزار خواهد شد. جلسات حضوری از یکشنبه 9 مرداد 1401 در پژوهشکده فناوری های همگرا برگزار می‌گردد.