معرفی

فنوتیپ‌های دیجیتالی در واقع بررسی لحظه به لحظه فعالیت‌های بیمار از طریق ابزارهای دیجیتالی مانند تلفن همراه است.
استفاده از داده‌ حسگرهای ابزارهای الکترونیکی مانند تلفن همراه برای ارزیابی عملکرد انسان در نظام سلامت بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
به طور خاص، در روانپزشکی ارزیابی پیوسته بیمار به وسیله ابزارهای شخصی که همیشه همراه دارد، می‌تواند کمک قابل توجهی به دقت تشخیص و انتخاب درست روند درمان داشته باشد.
محصول

در سامانه آلپاکا فعالیت‌های بیمار توسط سنسورهای تلفن هوشمند ثبت و پردازش می‌شود. همچنین، علاوه برداده‌های حسگرها، پرسش‌نامه‌ها و روش‌های خود اظهاری نیز از طریق تلفن هوشمند در این سامانه به کار گرفته می‌شود.
در صورت لزوم کلینیک می‌تواند مواردی را از طریق اعلان تلفن هوشمند به بیمار یادآوری کند و یا پرسش‌نامه‌ای برای بیمار ارسال کند. پاسخ بیمار به پرسش‌نامه‌ها ثبت می‌شود و پس از پردازش در گزارش‌ها قابل مشاهده است.
میزان هر نوع فعالیت و ارتباط آن با روند بهبود بیمار در قالب یک گزارش به صورت روزانه و هفتگی در اختیار پزشک معالج و بیمار قرار خواهد گرفت و در روند معالجه بکار خواهد رفت.


Slide1 (2)