یادگیری مشاهده‌ای به یادگیری از طریق مشاهده‌ی یک عمل انجام شده توسط فرد دیگری گفته می شود. بررسی چگونگی کد شدن یادگیری در مغز و بررسی نواحی مختلف مغز در این عمل یکی از زمینه‌های تحقیقاتی جذاب در علوم اعصاب و روانشناسی می‌باشد. اخیرا" محققان در یافته‌اند که جوندگان و موش‌های آزمایشگاهی می‌تواند از طریق مشاهده آزمون‌های مختلف را یادبگیرند. وجود دستگاهی که بتوان با آن یادگیری مشاهده‌ای را در موش های آزمایشگاهی بررسی کرد کمک زیادی به محققان این حوزه خواهد داشت. در این طرح تلاش بر این است که بر خلاف آزمایش‍‌‌ های پیشین، بدون ارائه محرک استرس زا و تنها بر اساس مشاهده به جونده آموزش داده شود.
این دستگاه دارای دو بخش اصلی است که توسط دیواری شیشه‌ای از هم جدا شده اند یک قسمت برای موش عملگر و بخش دیگر برای موش مشاهده گر. در یک سمت محفظه که محل قرار گیری موش عملگر می‌باشد، هشت ظرف غذا و با فاصله‎های مساوی از هم قرار دارند که در بالای این ظروف هشت چراغ LED کار گذاشته می‌شود. این LED ها توانایی تغییر رنگ از آبی به سبز را دارند. در هر آموزش حیوان عملگر باید یادبگیرد که غذا و پاداش در ظرفی است که با چراغ سبز روشن شده است. در نهایت با تکمیل آموزش به حیوان عملگر، این حیوان در مقابل حیوان مشاهده گر به جست و جوی غذا می پردازد. این باکس در اندازه و با ویژگی‌هایی طراحی شده است تا بتوان از حیوان مشاهده‌گر همزمان ثبت الکتروفیزیولوژیک تهیه نمود.


dr-evani