گروه مطالعات رفتار شناختی، غربالگری هوشمند کودکان بسته كامپیوتری ارزیابی مهارت‌های شناختی را با هدف هدایت، مشاوره و راهنمایی‌های آموزشی و تحصیلی و پیش‌بین نیرومند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارائه می دهد.  این بسته ابزاری روا و معتبر برای پژوهش‎های دانشگاهی در حوزه  غربالگری و تشخیص مشكلات یادگیری، شناسایی توانایی‌ها و ضعف‌ها در حوزه مهارت‌های سواد اولیه است.

پیاده سازی آزمون های شش گانه

ادراک دیداری؛
حافظه و آگاهی واج شناختی؛
دانش چاپی و الفبایی؛
نامیدن خودکار؛

پردازش صوت

پردازش سیگنال تک کلمه؛
پردازش سیگنال پیوسته؛

پنل مدیریت

مدیریت کاربران؛
مدیریت مراکز؛
گزارش گیری و آزمون‌گیری؛

طراحی رابط کاربری

بروشور؛
طراحی اینترفیس سایت؛
طراحی لوگو.


02