معرفی
مغز کودکان در سال‌های اولیه زندگی، در هر ثانیه بیش از یک میلیون اتصال عصبی جدید می‌سازد. در جریان این سال‌های سرنوشت‌ساز، ارزیابی رشد تکاملی کودکان و تجارب مداوم مثبت به کمک بازی‌های روزانه، نقش حیاتی در توسعه بهینه مغز آن‌ها داشته و سرمایه موثری است برای تقویت شناختی آن‌ها و آغاز مداخلات کمکی در زمانی که بیشترین اثربخشی را دارد.
تاتی ضمن ارائه آزمون‌های استاندارد جهانی و بررسی مستمر روند رشد کودکان در شش حیطه اصلی تکاملی (ارتباطات، شخصی-اجتماعی، حرکات درشت، حرکات ظریف، حل مسئله و اجتماعی-عاطفی)، صدها بازی و فعالیت شناختی اختصاصی شده برای هر کودک با محتوایی متناسب با وضعیت او ارائه می‌دهد.
همچنین با پیشنهاد مقالات علمی در تمامی زمینه‌های مورد نیاز والد و کودک، در کنار ابزارهایی کاربردی برای ثبت اطلاعات رشد فیزیکی و فراهم آوردن هر آنچه در این دوره حیاتی لازم است به خلق خاطره‌های شیرین و افزایش کیفیت زمان‌هایی است که با کودکان سپری می‌شود، کمک می‌کند.
ویژگی‌های نسخه کنونی

 • ارزیابی شناختی کودک با آزمون‌های استاندارد جهانی زیر نظر متخصصان حوزۀ سلامت کودک در دانشگاه تهران؛
 • دسترسی به صدها بازی و فعالیت‌ شناختی متناسب با سن و نتیجه ارزیابی‌های انجام شده؛
 • ارائه نمودار رشد توانایی‌های شناختی در حوزه‌های کلیدی حل مسئله، ارتباطات اجتماعی، زبان و فعالیت‌های فیزیکی؛
 • دسترسی به مقالات علمی در حوزه‌های مرتبط با فرزند پروری، سلامت، آموزش و تربیت کودکان؛
 • ثبت وزن، قد و دور سرکودک و اطمینان از روند مناسب رشدی با توجه ‌به نمودار معیار؛
 • امکان ثبت اطلاعات روزانه کودکتان، برای تحلیل و ارجاع به متخصص؛
 • امکان اشتراک‌گذاری حساب خود با خانواده و افزودن چند کودک.

ویژگی‌های در حال توسعه

 • توسعه شبکه اجتماعی جهت ارتباط اعضای خانواده و یا گروه‌های مختلف والدین جهت اشتراک چالش‌ها، نکات و تجربه‌های فرزند پروری؛
 • مشاوره آنلاین با متخصصین جهت یافتن سوالات حوزه رشد کودکان؛
  توسعه ابزارهای هوشمند، جهت پیشبینی زودهنگام وقوع اختلالات عصب-تکاملی کودکان بر اساس نتایج ارزیابی‌های شناختی؛
 • ابزار ساخت درخت زندگی جهت ثبت وقایع و تجارب مهم و تأثیرگذار زندگی کودکان در قالب متن، عکس، فیلم و صوت؛
 •  ارائه محتوا و اسباب بازی‌های مورد نیاز جهت انجام فعالیت‌های شناختی معرفی شده.

Slide1 (4)