با توسعه روزافزون روش های تحریک غیرتهاجمی مغز (NIBS) در پژوهش های علوم اعصاب بالینی و شناختی نیاز بیشتری برای آموزش متخصصین در این حوزه احساس می شود. یکی از روش های NIBS که بخاطر ارزان و در دسترس بودن در پژوهش های علوم اعصاب زیاد استفاده می شود تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم (tDCS) است. این ابزار در طی دو دهه گذشته توسعه بسیاری زیادی داشته است. دستگاه های اولیه اختصاصی برای تحریک مغز نبودند و برای تحریک غدد عرق و موارد مشابه این استفاده می شدند. اما بعد از چندی با توجه به توسعه این ابزار شرکت ها بصورت اختصاصی دستگاه tDCS برای تحریک مغز ساختند و در حال حاضر دستگاه های چند کاناله توانسته اند با کیفیت مناسبی امکان تغییر در عملکرد نورونی را فراهم نمایند.
از این رو پژوهشکده فناوری‌های همگرا دانشگاه تهران با توجه به اهمیت این ابزار اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در این زمینه با تدرس آقای دکتر یوسف مقدس استاد دانشگاه تهران نموده است.

file

index

78

05

04