💠 نشست الکترونیکی مشترک مهرالبرز با پژوهشکده فناوری های همگرا برگزار می گردد.
.
💠 طی تفاهم نامه ای که پیش تر میان پژوهشکده فناوری‌های همگرای دانشگاه تهران و موسسه آموزش عالی مهرالبرز امضا شد، طرفین بر ضرورت بهره مندی از علوم و فناوری های همگرا به خصوص در حیطه های شناختی و فناوری اطلاعات در جهت اثربخش کردن یادگیری الکترونیکی تاکید کردند. محورهای همکاری این تفاهم نامه عبارتند از:
.
❇️ برگزاری دوره های مشترک آموزشی ؛
❇️ برگزاری کارگاه ها و وبینارهای آموزشی وسخنرانی های علمی مشترک؛
❇️ همکاری در اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی وکاربردی؛
❇️ حمایت از پایان نامه های دانشجویان مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز در حوزه علوم شناختی.
.
💠 از همین رو نشست الکترونیکی مشترکی با همکاری پژوهشکده فناوری‌های همگرای دانشگاه تهران و موسسه آموزش عالی مهرالبرز و با حضور روسای موسسه و پژوهشکده عصر چهارشنبه برگزار خواهد شد.
.
❇️ چهارشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۸ تا ۲۰
.
❇️ لینک ورود به نشست ها:

https://mehralborz.ac.ir/webinar1