در تاریخ 14 اسفند ماه کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی به صورت تئوری و عملی در پژوهشکده ی فناوری های همگرا برگزار شد، هدف از برگزاری این دوره آشنایی مخاطبین با کاربرد حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش و نیز هندلینگ حیوانات آزمایشگاهی بود. در این دوره که با تدریس دکتر مهدی ایوانی برگزار گردید شرکت کنندگان با اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی، نحوه ی صحیح به دست گرفتن موش آزمایشگاهی، راه های خونگیری و تزریق دارو به موش آزمایشگاهی را فرا گرفتند.

 

20210304_102645_1

20210304_103254

20210304_10490220210304_10272020210304_102603