بنا به دعوت رياست محترم پژوهشكده فناوری‌های همگرا جناب آقاي دكتررستمي، رياست دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي به همراه اعضاي محترم هيات رئيسه دانشكده روز شنبه ١٣دي‌ماه از پژوهشكده و بخش هاي مختلف آن بازديد كردند.اين بازديد منجر به عقد تفاهم همكاري هاي مشترك ميان پژوهشكده ودانشكده شد.محورهای این تفاهم نامه عبارتند از:

  •  برگزاری دوره های مشترک آموزشی کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت؛
  •  برگزار ی کارگاه ها و وبینارهای آموزشی وسخنرانی های علمی مشترک؛
  •  برگزاری همایش های ملی وبین المللی؛
  • اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی وکاربردی؛
  •  همکاری دربازاریابی دوره ها آموزشی مشترک؛
  • همکاری در فعال کردن مرکز نوآوری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی؛
  • حمايت از پايان نامه هاي حوزه علوم شناختي در دانشكده هاي عضو كمسيون علوم اجتماعي-رفتاري.

20210102_08453420210102_08490320210102_10273320210102_10305520210102_10321120210102_10334620210102_10365520210102_103818index