این وبینار با سخنرانی دکتر آندرآس مولررئیس هیئت مدیره  HBimed
همکار دانشگاه هاروارد در زمینه تشخیص اختلالات روانپزشکی مبتنی برEEG برگزار شد.

کارگاه برگزار شده مروری بر نشانگرهای زیستی اختلال نقص توجه بیش فعالی در ثبت استراحت و فعالیت مغز داشته و شاخص های تشخیصی حاضر در پایگاه دادۀ HBI (روزآمدترین و جامع ترین پایگاه داده برای الکتروانسفالگرافی در حالت استراحت و فعالیت) را برای افزایش دقت تشخیص و درمان ADHD معرفی کرده است.در بررسی نشانگرهای زیستی اختلالات روانپزشکی، اندوفنوتایپ ها (که شامل سیستم‌ها و عملکردهای مغزی هستند) مورد توجه خاص قرار گرفته اند و با استفاده از دانش سیستم‌های مغزی و عملکردهای مغزی مرتبط با یک اختلال، می‌توان به تشخیص‌های دقیق‌تری رسید (کروپوتوو، 2016). از سال 1994 الکتروانسفالوگرافی کمی (QEEG) از طرف انجمن الکتروفیزیولوژی روانپزشکی امریکا  (APEA) به عنوان ابزاری برای کاربرد بالینی معرفی شد، و بسیاری از عصب شناسان، روانپزشکان و روانشناسان از آن برای بررسی مغز استفاده کردند (گونکلمن، 1999).
ثبت EEG با استفاده از 19 الکترودی که بر اساس مدل 10-20 روی سر قرار میگیرند انجام می شود. سیگنال‌های ثبت شده از طریق کامپیوتر و فرمول‌های ریاضی پردازش شده، و وضعیت امواج مغزی را در هر یک از مناطق در قالب اشکال و نمودارهای قابل تفسیر به ما می‌دهد. در مورد هر فرد ما کارکرد مغز را هم در حالت استراحت (چشم باز- چشم بسته) و هم در حالت فعالیت مغز (انجام یک تکلیف توجهی) ثبت می‌شود تا بهترین تصویر را از کارکرد مغز در حالات مختلف به دست آید.
امروزه QEEG یک نشانگر زیستی معتبر و رایج برای بررسی زیربنای نوروفیزیولوژیک رفتار است. این روش به عنوان روشی غیرتهاجمی و ارزان قیمت که اجرای آسانی دارد، از روش‌های پرطرفدار برای ارزیابی بالینی اختلالات نورولوژیک و روانشناختی محسوب می‌شود (هوگز و جان، 1999).
این کاربرد شامل کمک به تشخیص یک اختلال و افتراق آن از سایر اختلالات، تعیین زیرگروه زیستی آن اختلال، تعیین روش مناسب و پروتکل درمان شخصی شده برای آن فرد، مونیتور اثرات درمان و تجویز دقیق تر دارو است. برای رسیدن به این اهداف لازم است که ثبت مغزی هر فرد با جامعه ای هم سن و هم جنس با او (دیتابیس) مقایسه شود.
لینک دریافت اسلایدهای کارگاه در جلسات اول و دوم:

https://www.dropbox.com/s/g30g9fjdlpsdzps/Biomarkers%20in%20ADHD%20Teheran%202020.pptx?dl=0

https://drive.google.com/file/d/1X2H7hw7tyLpWbFeV_YCFGU-525U9sAnz/view?usp=sharing