استفاده از سازوکارهای شیمیایی و روش‌های موجود در توسعه‌ی راهکارهای درمان و سلامتِ حوزه‌ی مغز و علوم اعصاب چندان راهگشا نبوده است؛ از این رو استفاده از مدل‌های حیوانی جهت تولید و آزمون روش‌های متکی بر الکترومدیسین در درمان و پیشگیری این نوع بیماری‌ها بسیار پر اهیمت است. از جمله ابزارها و روش‌های این حوزه می‌توان به تحریک الکتریکی مغز به کمک جریان‌های ثابت، جریان متغیر با فرکانس‌های مختلف  و همچنین تحریکات مغناطیسی  اشاره کرد. استفاده از رویکردهای تحریک عمقی  مغز یکی دیگر از درمان‌های موثر است که آزمایشگاه فناوری‌های مغز یکی از اعضای تیم توسعه و آزمون  ساخت دستگاه تحریک عمقی مغز است. تحریک به کمک امواج مکانیکی و صوت نیز از جمله روش‌های تحریک مغز است که به دلیل آسیب بسیار کم، اقبال زیادی داشته است. علاوه بر نقش درمانی و پیشگیری روش‌های الکترومدیسین، افزایش قابلیت‌های شناختی نیز از طریق استفاده از این رویکرد امکان پذیر خواهد بود.
علی‌رغم توسعه روش‌های درمانی مقابله با بیماری صرع، رویکردهای مبتنی بر الکترومدیسن جهت شناسایی برخط و کاهش حملات، در ابتدای راه است. در این دسته از روش‌ها، به کمک حسگرهای الکتریکی که در مغز بیمار قرار داده می‌شود، امکان جمع آوری سیگنال‌های عصبی برای مدت زمان طولانی فراهم می گردد. تحلیل برخط این داده‌ها امکان تشخیص به موقع صرع و کانون آن را فراهم می‌کند. به این ترتیب الگوریتم پیشنهادی امکان توسعه ابزارهای تحریک مغز، جهت کاهش پیامد‌های حمله صرع را فراهم خواهد کرد. این تحریک به گونه ای انجام می شود که سیگنال‌های صرعی تولید شده در ناحیه خاص از مغز را مهار میکند. نظر به مشکلات فراوانی که صرع مقاوم به درمان برای بیماران ایجاد می کند، رویکردهای مداخله الکتریکی یکی از جایگزین‌های مهم و کارآمد جراحی در سال های آینده خواهد بود.
محصول:

هدف این طرح توسعه ایمپلنت مغزی به منظور:
الف) ثبت مداوم سیگنال مغزی مربوط به صرع
ب) تشخیص زمان و کانون حمله
ج) تولید و اعمال تحریک متناسب جهت دفع حمله، است.