حرکت چشم نخستیان یکی از مهمترین شاخص‌‌های اندازه گیری توجه فضایی است. به عبارت دقیق تر از انبوه اطلاعات ورودی بینایی، مغز انسان اطلاعاتی را پردازش می‌کند که در مرکز میدان بینایی و محل توجه موجود قرار گرفته‌اند. بنابراین اطلاعات حرکت چشم یکی از مهترین داده‌های مورد نیاز جهت طراحی چیدمان عناصر مختلف یک سرویس است. برای مثال طراحی یک پوستر تبلیغاتی و یا صفحه نخست یک نرم افزار می‌‌تواند به کمک داده‌‌های حرکت چشم بهبود یابد و اثر گذاری عمیقتری داشته باشد. به دلیل توسعه روزافزون محتوای بصری ارائه شده در شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای تلفن همراه، نیاز به طراحی داده محور سرویس‌های موجود یکی از چالش‌های آینده نزدیک جامعه خواهد بود. علاوه بر کاربردهای تجاری فراوانی که برای ردیاب چشمی وجود دارد، استفاده از آن در بالین بمنظور تشخیص اختلالات و نیز استفاده از آن در راهبردهای درمانی موضوع بسیار مهمی است که نباید از آن غاقل شد.
هدف گیری خاص این طرح:
هدف این طرح توسعه نرم افزار و سخت افزار وابسته به  دستگاه ردیاب چشم به منظور تهیه داده های مناسب جهت پردازش توجه مخاطب، هنگام نگاه کردن به تصاویر مختلف است. این داده‌ها برای طراحی مبتنی بر تمایلات کاربر در واسط‌های کاربری نرم افزار به کار گرفته خواهد شد.