توجه : کارگاه مذکور با توجه به پروتکل های وزرات بهداشت و با ظرفیت فقط  یک سوم و رعایت فاصله اجتماعی برگزار می‌گردد که این امر موجب محدود بودن ظرفیت ثبت نام میباشند.

نصب نرم افرار FSL قبل از کارگاه الزامی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت آموزش سایت مراجعه فرمایید.