برای نخستین بار در کشور، پژوهشکده فناوری‌های پیشرو و همگرا در چهار حوزه شناختی، بایو، اطلاعات و نانو، با همکاری دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه تهران تأسیس شد.

هدف اصلی تأسیس این پژوهشکده که به اختصار NBIC نامیده می‌شود، توسعه فعالیت‌های نوآوری، پژوهشی و آموزشی در حوزه‌های چهارگانه علوم پیشرو(علوم شناختی، بایوتکنولوژی، علوم اطلاعات و نانوفناوری) است. دانشگاه‌هایی مثل دانشگاه تهران که به لحاظ تنوع و تعدد رشته‌های علمی جزو دانشگاه‌های جامع جهان حساب می‌شوند، اکنون به سمت هدایت و حمایت از پژوهش‌ها و آموزش‌های میان رشته‌ای در حوزه‌های پیشرو علوم می‌روند که در کشور ما نیز،‌ دانشگاه تهران برای اولین بار در کشور، با استفاده از ظرفیت‌های موجود، این هم‌افزایی علمی منسجم را در قالب یک پژوهشکده جامع و همگرا به‌ نام NBIC ایجاد کرده است.

این تغییر نگاه در عرصه دانش جهانی، به معنای تحول جدی در ارتباط کاربران با محصولات فناوری‌های نوین و درنظر گرفتن انسان به‌عنوان یک موجود شناختی، در مرکز طراحی و توسعه تمامی فناور‌ها و محصولات است و به زودی این طرز نگاه و این محصولات، چهره دنیا را به شدت تغییر خواهد داد. برای درک این نگاه و عقب نماندن این گستره گروه همگرا در عرصه علم و فناوری جهانی، ما نیز ناگزیریم به این عرصه توجه جدی کنیم. به نتیجه رساندن این کار بزرگ، یک حرکت فرا رشته‌ای، منسجم اما چندوجهی به سمت توسعه علوم و فناوری‌های همگراست و NBIC هسته اولیه این حرکت مهم در عرصه علمی کشور می باشد.

اساسنامه این پژوهشکده در تاریخ 1394/07/09 به امضای معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و ریاست دانشگاه تهران رسیده است وطبق این اساسنامه، این پژوهشکده به صورت هیأت امنایی اداره شده و ریاست هیأت امنای آن بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.