بازدید آقای دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور  و آقای دکتر نیلی رئیس محترم دانشگاه تهران  و معاونین محترم ایشان از مراکز پژوهشی و نوآوری پردیش دانشکده های فنی
17 فروردین 0

بازدید آقای دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و آقای دکتر نیلی رئیس محترم دانشگاه تهران و معاونین محترم ایشان از مراکز پژوهشی و نوآوری پردیش دانشکده های فنی

بازدید آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و آقای دکتر نیلی رئیس محترم دانشگاه تهران و معاونین محترم ایشان از مراکز پژوهشی و نوآوری پردیش دانشکده های فنی. پژهشکده فناوری های همگرا نیز به عنوان یکی از مراکز پژوهشی دانشگاه تهران در این رویداد شرکت کرد و جناب آقای دکتر رضا رستمی رئیس پژوهشکده دستاوردهای پژوهشی مرکز را معرفی کردند. این مرکز با هدف حمایت از ایده‌های فناورانه و توسعه فعالیت های پژوهشی، آموزشی و فناوری در حوزه‌های علوم شناختی، فناوری اطلاعات، نانو و بایو تکنولوژی به صورت همگرا، با بهره گیری از جامعیت و توانمندی های گسترده و متنوع در دانشگاه تهران، تاسیس گردیده است. در حال حاضر دانشجویان، پژوهشگران و اساتید علاقمند در حوزه های همگرا در این پژوهشکده مستقر و فعالیت های علمی - پژوهشی متناسب با ماموریت های پژوهشی صورت می‌گیرد.