جشنواره پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور ریتکس با حمایت پژوهشکده فناوری های همگرا
20 اسفند 99

جشنواره پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور ریتکس با حمایت پژوهشکده فناوری های همگرا

در راستای توسعه و حمایت مالی و معنوی از دستاوردهای پژوهشی مسئله‌محور، توانمندسازی خوشه‌های پژوهشی، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی کشور و امکان جذب و استقرار در مرکز رشد نخبگان؛ جشنواره پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور «ریتکس» با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، آغاز به کار نموده است. بر اساس تصمیم دبیرخانه دائمی «ریتکس»، محور اصلی جشنواره، تشکیل خوشه‌های پژوهشی مسئله‌محور با همکاری دانشگاه‌ها، اساتید و مراکز پژوهشی فعال کشور برای کمک به اکوسیستم نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان است. در این راستا، از شما فرهیخته گرامی دعوت به عمل می‌آید ضمن ارسال آثار پژوهشی مسئله محور و کاربردی، با معرفی این پلتفرم حمایتی ملی به دانشجویان و پژوهشگران خود برای ارسال طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، در توسعه توان علمی کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان سهیم باشید.