در این بازدید جناب آقای دکتر رضا رستمی، رئیس محترم پژوهشکده فناوری‌های همگرا به معرفی پژوهشکده و تشریح فعالیت‌ها و برنامه‌های انجام شده و نیز جایگاه و نقش دانش فناوری‌های همگرا (نانو، بایو، اطلاعات و شناختی) به‌ صورت یکپارچه و همگرا برای جامعه پرداخت.
وی همچنین بر اهمیت ایجاد همگرایی بین علوم و تفکر میان و فرارشته‌ای از طریق انجام پژوهش‌های مشترک و توسعه آموزش‌های مربوط تأکید کرد. جناب آقای دکتر ابیلی رئیس محترم مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز نیز به ضرورت بهره مندی از علوم و فناوری های همگرا به خصوص در حیطه های شناختی و فناوری اطلاعات در جهت اثربخش کردن یادگیری الکترونیکی  تاکید کردند.  در در نهایت اين بازديد منجر به عقد تفاهم همكاري هاي مشترك ميان پژوهشكده و مؤسسه شد.محورهای این تفاهم نامه عبارتند از:

     برگزاری دوره های مشترک آموزشی ؛
     برگزار ی کارگاه ها و وبینارهای آموزشی وسخنرانی های علمی مشترک؛
      همکاری در اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی وکاربردی؛
     حمايت از پايان نامه هاي دانشجویان مؤسسه آموزش عالی مهرالبز در حوزه علوم شناختي.

20210119_10251220210119_10291720210119_10351420210119_10362420210119_10410520210119_10414820210119_105354