تست‌های روان شناختی به عنوان یکی از مهمترین ابزار‌های سنجش وضعیت روان در کنار دیگر روش‌های سنجش (مانند مصاحبه) در فرآیند ارزیابی پارامترهای روانی مانند سلامت روان و تشخیص مشکلات روانی کاربرد دارند. بخش قابل توجهی از تحقیقات و بررسی‌های روانشناختی در ابتدا نیازمند استفاده از تست‌های روانشناسی هستند. از آنجا که این تست‌ها نقش مهمی در فرایند تشخیص ایفا می‌کنند، گام ابتدایی مهمی در شروع فرآیندهای درمان فردی و یا عارضه یابی سازمانی محسوب می‌شوند. به طور ویژه، سازمان‌ها و مراکز مشاوره استفاده قابل توجهی از تست‌های روانشناسی دارند. کلینیک‌های روانشناسی و مراکز مشاوره از تست‌های روانشناختی برای درمان فردی، زوج‌درمانی، سنجش هوش و شخصیت، و استعدادیابی استفاده می‌کنند. انتخاب تست روانشناسی جهت سنجش مسأله طرح شده از سوی مراجعین، مسأله‌ای مهم در شروع و نیز طی فرآیند درمان است. در سازمان‌ها نیز جهت بررسی شاخصه‌‎های روانی کارکنان، از قبیل سلامت روان کارکنان، انگیزش، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، استعدادیابی، تعهد و سبک رهبری از تست‌های روانشناختی استفاده می‌شود. باتوجه به تعدد تست‌های روانشناختی در هر موضوع و کاربرد متفاوت آن، همچنین عدم وجود مرجعی معتبر برای استناد، تطبیق، و مقایسه تست های موجود، سازمان‌ها و مراکز مشاوره برای انتخاب تست متناسب با نیازشان، با چالش و سردرگمی روبه‌رو هستند. در این طرح پژوهشی، سعی بر آن است تا به این نیاز پاسخ داده‌شود.