در این مقاله نویسندگان به بیان علوم شناختی و اهمیت آن در راستای تقویت عملکرد و بازدهی انسان پرداخته‌اند.
از جمله موضوعات مورد بررسی در این مقاله عبارتند از :
- مغز و هوش مصنوعی
- علم
- شکوفایی اقتصادی
- نقش بهره‌وری
- چشم‌اندازهای رشد فناوری
- قدرت نظامی
- رفاه انسانی
در بخشی از این مقاله آمده، فقط ذهن موجب تمایز روشن گونه‌ی انسان از همه‌ی گونه‌های دیگر می‌شود. این ذهن است که باعث می شود انسان‌ها زبان را بفهمند و آن را به کار گیرند ، ابزارها را بسازند و به کار ببرند، داستان بگویند، با اعداد محاسبه کنند و با قوانین منطقی استدلال کنند. ذهن موجب می شود ما موسیقی بدانیم و شعر بسراییم، عبادت کنیم، فناوری تهیه کنیم و مؤسسات مذهبی و سیاسی را سازماندهی کنیم. ذهن موجب شده است تا انسان‌ها پی‌ببرند که چگونه آتش روشن کنند، چرخ بسازند، کشتی را هدایت، مس را ذوب و فولاد را تصفیه کنند، اتم را بشکافند و به ماه سفر کنند. ذهن جریانی است که از فعالیت عصبی درون مغز پدید می‌آید، بی تردید مغز انسان پیچیده‌ترین ساختار در عالم است.